Bekostiging digitale zorg

Afasietherapie.nl van Logoclicks is alleen beschikbaar voor logopedisten en afasietherapeuten.

Logopedische zorgprestaties zijn door de Nza algemeen omschreven en om deze te kunnen declareren maakt het dus niet uit of de zorg digitaal, telefonisch of fysiek gegeven wordt, mits de zorg voldoet aan de wet- en regelgeving en richtlijnen voor goede zorg. Dit biedt logopedisten en –verzekeraars ruimte om keuzes en afspraken te maken over de inzet van digitale zorg.

Binnen bestaande zorgprestaties mogen logopedisten het zorgproces veranderen door bijvoorbeeld digitale zorg in plaats van een behandeling in de praktijkruimte aan te bieden. Door de ruim omschreven zorgprestaties, zoals de algemene prestatie ‘Zitting’, is het mogelijk om digitale zorg te declareren. 

Eerste lijn: Logopedisten en afasietherapeuten

Digitale zorg mag geleverd worden en wordt (in de meeste gevallen) beoordeeld door de logopedist, met inachtneming van wet- en regelgeving en richtlijnen over goede zorg. Voorwaarde voor het declareren van digitale zorg is wel dat de zorg op afstand inhoudelijk vergelijkbaar is met de reguliere zorgverlening.

Het staat logopedisten binnen de bestaande prestaties vrij om hun zorgproces te veranderen door bijvoorbeeld face-to-face contact gedeeltelijk te vervangen door digitale zorg op afstand, of om digitale zorg als aanvulling op de behandeling aan te bieden (hybride zorg). Dit is mogelijk zonder dat de bestaande prestaties gewijzigd moeten worden.

Let op: Kosten die zorgaanbieders maken voor digitale zorgtoepassingen mogen niet afzonderlijk in rekening gebracht worden. Deze kosten zijn inbegrepen in de tarieven van de zorgprestaties.de kosten voor het gebruik van beeldbelsoftware en online therapieprogramma’s worden meestal niet vergoed. 

Logoclicks is ook van mening dat de voorbereidings- en nakijktijd van de oefeningen gemaakt met Afasietherapie.nl behoren tot de zittingstijd en gedeclareerd mogen worden. Deze discussie wordt nog gevoerd met de NZA.

Afasietherapie.nl wordt betaald op basis van een bedrag per logopedist per maand.

Kosten eerste lijn: Logopedisten en afasietherapeuten (nl)

Particuliere praktijkenKosten incl. BTW
Voor maximaal 4 cliënten per maand. Per logopedist/per maand.€   19,95
Voor 5-8 cliënten per maand. Per logopedist/per maand.€   35,95
Voor meer dan 8 cliënten per maand. Per logopedist/per maand.€   49,95
De kosten worden maandelijks achteraf gefactureerd op basis van het aantal cliënten waarvoor er in die maand oefeningen klaargezet zijn. Opzegtermijn een maand.

Aan het einde van iedere maand wordt vastgesteld voor hoeveel cliënten je oefeningen aangemaakt hebt. Voor dat aantal cliënten wordt het maandbedrag in rekening gebracht. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum.

Je kunt, elk moment, tijdelijk onderbreken of stoppen met het gebruik van Afasietherapie.nl voor je cliënten.

Kosten tweede lijn: ziekenhuizen en revalidatiecentra

Logopedisten die werkzaam zijn in de tweede lijn kunnen gebruik maken van de kosten voor particuliere praktijken, zoals hierboven vermeld, of kunnen kiezen voor onderstaande jaartarieven:

Instellingen: ziekenhuizen en revalidatiecentra

Kosten incl. BTW

Per logopedist per jaar tot en met 4 logopedisten per instelling ongeacht het aantal behandelde cliënten.

€   430,00

Per logopedist per jaar voor meer dan 4 logopedisten per instelling ongeacht het aantal behandelde cliënten.

€   365,00

De kosten worden jaarlijks vooraf gefactureerd op basis van het aantal logopedisten dat gebruikt maakt van Afasietherapie van Logoclicks. Opzegtermijn een maand voor afloop jaar.

Scholing

Afasietherapie is eenvoudig in gebruik en maakt gebruik van het meest recente wetenschappelijke onderzoek en literatuur.

Het is om deze reden van belang dat je weet hoe deze onderzoeken zijn doorvertaald in de software.

Logoclicks biedt twee verschillende cursussen aan voor logopedisten die optimaal gebruik willen maken van Afasietherapie:

  • de korte online cursus van 2 uur
  • de uitgebreide cursus via Pro-Education.

Korte online cursus (2 uur)

Korte geaccrediteerde online cursus van twee uur voor logopedisten die personen met afasie behandelen en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn. 

In het eerste deel wordt de theoretische onderbouwing behandeld. In het tweede deel  komen de werking en de interpretatie resultaten aan de orde.

Voor deelname aan de korte cursus ontvang je twee KP punten.

Diagnostiek en (Online) Behandeling van Afasie: NBT en Afasietherapie.nl

In deze cursus van Pro-Eduation wordt vanuit de diagnose met de nieuwe Nederlandse Benoem Taak de link naar de behandeling van afasie gelegd. Afasietherapie.nl  wordt praktisch uitgelegd en toegepast.

Aan het einde van de eerste lesdag kan je de NBT gebruiken en oefen je zelf met het gebruik van Afasietherapie.nl. De tweede lesdag staat in het teken van de praktische toepassing van online afasietherapie.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie