Bekostiging digitale zorg

Afasietherapie.nl van Logoclicks is alleen beschikbaar voor logopedisten en afasietherapeuten.

Logopedische zorgprestaties zijn door de Nza algemeen omschreven en om deze te kunnen declareren maakt het dus niet uit of de zorg digitaal, telefonisch of fysiek gegeven wordt, mits de zorg voldoet aan de wet- en regelgeving en richtlijnen voor goede zorg. Dit biedt logopedisten en –verzekeraars ruimte om keuzes en afspraken te maken over de inzet van digitale zorg.

Digitale zorg
De prestatiebeschrijvingen van de NZa zijn functioneel omschreven. Dit betekent dat de zorg zelf wordt omschreven, maar dat niet wordt voorgeschreven wie de zorg levert, of waar de zorg moet worden geleverd. Dit biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars ruimte om eigen keuzes te maken over de inzet van vormen van digitale zorg.

Het staat zorgaanbieders binnen de bestaande prestaties (bijvoorbeeld de reguliere zitting) vrij om hun zorgproces te veranderen door bijvoorbeeld face-to-face contact gedeeltelijk te vervangen door digitale zorg op afstand, of om digitale zorg als aanvulling op de behandeling aan te bieden. Dit is mogelijk zonder dat de bestaande prestaties gewijzigd moeten worden.

Eerste lijn: Logopedisten en afasietherapeuten

Digitale zorg mag geleverd worden en wordt (in de meeste gevallen) beoordeeld door de logopedist, met inachtneming van wet- en regelgeving en richtlijnen over goede zorg. Voorwaarde voor het declareren van digitale zorg is wel dat de zorg op afstand inhoudelijk vergelijkbaar is met de reguliere zorgverlening.

Het staat logopedisten binnen de bestaande prestaties vrij om hun zorgproces te veranderen door bijvoorbeeld face-to-face contact gedeeltelijk te vervangen door digitale zorg op afstand, of om digitale zorg als aanvulling op de behandeling aan te bieden (hybride zorg). Dit is mogelijk zonder dat de bestaande prestaties gewijzigd moeten worden.

Let op: Kosten die zorgaanbieders maken voor digitale zorgtoepassingen mogen niet afzonderlijk in rekening gebracht worden. Deze kosten zijn inbegrepen in de tarieven van de zorgprestaties.de kosten voor het gebruik van beeldbelsoftware en online therapieprogramma’s worden meestal niet vergoed. 

Logoclicks is ook van mening dat de voorbereidings- en nakijktijd van de oefeningen gemaakt met Afasietherapie.nl behoren tot de zittingstijd en gedeclareerd mogen worden. Het staat zorgaanbieders immers binnen de bestaande prestaties (bijvoorbeeld de reguliere zitting) vrij om hun zorgproces te veranderen door bijvoorbeeld face-to-face contact gedeeltelijk te vervangen door digitale zorg op afstand, of om digitale zorg als aanvulling op de behandeling aan te bieden. 

Afasietherapie.nl wordt betaald op basis van een bedrag per logopedist per maand als er in die maand oefeningen aangemaakt zijn. Er is geen doorlopend abonnement maar alleen vergoeding bij gebruik!

Kosten eerste lijn: Logopedisten en afasietherapeuten (nl)

Particuliere praktijkenKosten incl. BTW
Voor maximaal 4 cliënten per maand. Per logopedist/per maand.€   19,95
Voor 5-8 cliënten per maand. Per logopedist/per maand.€   35,95
Voor meer dan 8 cliënten per maand. Per logopedist/per maand.€   49,95


De kosten worden maandelijks achteraf gefactureerd op basis van het aantal cliënten waarvoor er in die maand oefeningen klaargezet zijn.
Belangrijk: Het is geen doorlopend abonnement maar alleen vergoeding bij gebruik! 

Aan het einde van iedere maand wordt vastgesteld voor hoeveel cliënten je oefeningen aangemaakt hebt. Voor dat aantal cliënten wordt het maandbedrag in rekening gebracht. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum.

Geen oefeningen in een maand voor een cliënt gemaakt dan ook geen kosten.
Je kunt dus, elk moment, tijdelijk onderbreken of stoppen met het gebruik van Afasietherapie.nl voor je cliënten.

 

Kosten tweede lijn: ziekenhuizen en revalidatiecentra

Logopedisten die werkzaam zijn in de tweede lijn kunnen gebruik maken van de kosten voor particuliere praktijken, zoals hierboven vermeld, of kunnen kiezen voor onderstaande jaartarieven:

Instellingen: ziekenhuizen en revalidatiecentra

Kosten incl. BTW

Per instelling per jaar voor 1-4 accounts (logopedisten) ongeacht het aantal behandelde cliënten.

€   430,00

Per instelling per jaar voor meer dan 4 accounts (logopedisten)  ongeacht het aantal behandelde cliënten.

€  795,00

De kosten worden jaarlijks vooraf gefactureerd op basis van het aantal logopedisten dat gebruikt maakt van Afasietherapie van Logoclicks. Opzegtermijn een maand voor afloop jaar.

Scholing

Afasietherapie is eenvoudig in gebruik en maakt gebruik van het meest recente wetenschappelijke onderzoek en literatuur.

Het is om deze reden van belang dat je weet hoe deze onderzoeken zijn doorvertaald in de software.

Logoclicks biedt twee verschillende cursussen aan voor logopedisten die optimaal gebruik willen maken van Afasietherapie:

  • de ‘Basistraining Afasietherapie.nl’
  • de cursus ‘Hybride zorg bij de behandeling van mensen met afasie’

Basistraining Afasietherapie.nl

Geaccrediteerde online training van anderhalf uur voor logopedisten die personen met afasie behandelen en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn. 

In het eerste deel wordt de theoretische onderbouwing behandeld. In het tweede deel  komen de werking en de interpretatie resultaten aan de orde.

Voor deelname aan de basistraining ontvang je twee KP punten.

Cursus Hybride zorg bij de behandeling van mensen met afasie

Geaccrediteerde online curusus van twee uur voor logopedisten die personen met afasie behandelen en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn. In de cursus krijg je handvatten en tips om online therapie met SimpTell en Afasietherapie.nl optimaal te in te zetten.
Voor deelname aan de basistraining ontvang je vier KP punten.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie