Online therapie voor mensen met afasie

Afasietherapie.nl van Logoclicks ondersteunt de logopedist met gebruiksvriendelijke software om gemakkelijk maatwerkoefeningen samen te stellen die aansluiten bij de aard en de ernst van de afasie en die aansluiten bij de interesse, het niveau en de belastbaarheid van de cliënt.

De logopedist stelt de verschillende gepersonaliseerde oefeningen samen uit een grote databank van woorden en afbeeldingen met individueel in te stellen moeilijkheidsgraden en cueingsmogelijkheden.

De gegenereerde oefeningen kunnen samen met de client in de praktijk gedaan worden of als online huiswerk naar de client toegestuurd worden.

De resultaten van de oefeningen worden vastgelegd en dienen als basis voor de vervolgtherapie en voor verslaggeving. Zo wordt veel tijd bespaard.

Intensief en effectief oefenen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat personaliseren en de intensiteit en frequentie van oefenen een positieve invloed heeft op het verbeteren van de communicatievaardigheden van mensen met afasie.

Echter, intensief oefenen onder begeleiding van een logopedist is in veel gevallen praktisch en financieel moeilijk haalbaar. Slechts ongeveer 30% van de afasiepatiënten krijgt nog therapie na het beëindigen van de revalidatie.

Enerzijds komt dit door beperkte financiering vanuit de verzekeraars, anderzijds is er bij patiënten onvoldoende besef van het belang van voortzetting van therapie (Schupp et al., 2006), ook als dat nadrukkelijk geadviseerd wordt (Rupp et al. , 2008).

Afasietherapie.nl van Logoclicks lost deze beperkingen op met een online therapie hulpmiddel voor de logopedist om personen met afasie gevarieerde gepersonaliseerde oefeningen aan te bieden als huiswerk of in de praktijk.

De rol van de logopedist

‘De logopedist levert een bijdrage aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven en het vinden van een optimale sociale rol in het dagelijks leven van de cliënt door het minimaliseren van de stoornis van de communicatieve functie, door aandacht te schenken aan het welzijn van de cliënt en het mogelijk maken van participatie in de sociale context van het individu, diens gemeenschap en de maatschappij in het algemeen’. (RCSLT, 2005; Thompson & Worrall, 2008; Berns, Brondijk & Wielaert, 2008).

Afasietherapie.nl van Logoclicks helpt de logopedist en personen met afasie om intensief en effectief te kunnen oefenen en de communicatiebeperking te verminderen.

Wetenschappelijke basis en evidence based werken

Afasietherapie.nl is wetenschappelijk verantwoord en gebaseerd op het Ellis & Young taalverwerkingsmodel. Afasietherapie.nl is altijd actueel en vertaalt recent wetenschappelijk onderzoek naar een evidence-based werkmethode.

Afasiethereapie.nl volgt de Nederlandse Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’.

Zo maak je eenvoudig  gebruik van het meest actuele onderzoek zonder veel tijd te investeren in het lezen van literatuur.

Blended care of hybride zorg

Met Afasietherapie.nl van Logoclicks wordt blended care (hybride zorg) realiteit in de logopediepraktijk. 

Blended care is een combinatie van reguliere face-to-face therapie gecombineerd met online interventies zoals beeldbellen en online behandelmodules. Hierdoor kan een persoon met afasie niet alleen tijd-, maar ook plaats-onafhankelijk therapie krijgen via een tablet of computer.

Cliënten kunnen naar keuze thuis oefenen op:

  • Android tablet
  • iPad
  • PC of labtop *

* Let op: automatische handschriftherkenning en spraakherkenning werken alleen op de tablets en niet op de webversie. Ons advies is om in de webversie oefeningen voor taalproductie samen te oefenen met een mantelzorger om de juiste feedback te kunnen geven.

Lees hier de mogelijkheden en instructies.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie