Wetenschappelijke basis: taalverwerkingsmodel van Ellis & Young

​Afasietherapie.nl van Logoclicks richt zich op de ondersteuning van stoornisgerichte therapie en is gebaseerd op de inzichten van cognitief-linguïstische therapie volgens het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young.

De stoornisgerichte therapie richt zich op de taalstoornis zelf en beoogt de verbetering van de onderliggende taalverwerking op de aangedane linguïstische niveaus.

Referenties:
Ellis, A.W., & Young, A.W. (1988). Human Cognitive Neuropsyhcology. Hove: Lawrence Erlbaum Associates.

In het Ellis & Young model worden het begrip en de productie van de geschreven en gesproken taal op woordniveau verklaart in de vier taalmodaliteiten: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Het model levert onder andere handvatten voor stoornisgerichte therapie voor afasiepatiënten.

Het Ellis & Young model geeft een beeld over hoe normale sprekers taal begrijpen en produceren en biedt de mogelijkheid onderliggende taalstoornissen aan te wijzen (Vandenborre, Visch-Brink & Mariën, 2014).

De taalverwerking steunt op een hiërarchisch karakter en vindt modulegewijs plaats. De output van de ene module is de input van de volgende module (Bastiaanse, 2010).

Met Afasietherapie.nl kiest de logopedist eerst of taalbegrip of taalproductie geoefend moet worden om vervolgens te kiezen welke van de vier taalmodaliteiten (luisteren, lezen, spreken of schrijven) aan bod moet komen.

Testen met PALPA

De behandeling van afasie is effectiever als de therapie aansluit op de onderliggende stoornissen in het taalverwerkingsproces. PALPA biedt een scala aan tests voor het onderzoeken van de taalmodulen die in het Ellis & Young model worden onderscheiden.

De PALPA is een uitgebreide testbatterij voor onderzoek naar onderliggende stoornissen in de taalverwerking bij afasiepatiënten. Het bevat een hoeveelheid materiaal die de logopedist in staat stelt om taken te selecteren die zijn afgestemd op de gestoorde en intacte vermogens van de individuele patiënt.

Het resultaat van de PALPA testen is een gedetailleerd profiel dat kan worden geïnterpreteerd in termen van cognitieve modellen.

De Nederlandse PALPA is een vertaling en bewerking van de Engelse PALPA (J. Kay, R. Lesser & M. Coltheart, 1992). Meer informatie op de website van uitgever Pearson Benelux.

palpa test

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie