Meer lezen over afasietherapie:

‘De effectiviteit van cognitief-linguïstische versus communicatieve therapie op het benoemen’ (Adbegovic, Visch-Brink, 2014)

Bastiaanse, R. (2010). Afasie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Berns, P.E.G., Jünger, N., Boxum, E., Nouwens, F., van der Staaij, M.G., van Wessel, S., … &TNO. (2015). Logopedische richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie bij volwassenen. Woerden: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Rosenbaum, P. & Stewart, D. (2004). The world health organization international classification of functioning, disability and health: a model to guide clinical thinking, practice and resarch in the field of derebral palsy. Seminars in pediatric neurology, 11 (1), p.5-10.

Vandenborre, D., Visch-Brink, E. & Mariën, P. (2014). Afasieonderzoek van vroeger tot nu, Logopedie, 27 (3), 17-26.

Visch-Brink, E. & Wielaert, S. (2005). Stoornisgerichte en/of functionele therapie voor gestoorde functie bij een verworven afasie? Stem-, spraak- en taalpathologie, 13 (3), 153-172.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie