Wat is Afasie?

Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door niet aangeboren hersenletsel waardoor de communicatie wordt belemmerd. (a=niet, fasie=spreken).

Mensen met afasie kunnen problemen hebben met:

  • Spreken
  • Begrijpen
  • Lezen
  • Schrijven

Mensen met afasie kunnen eigenlijk niet meer goed zeggen wat ze willen.

Afasie is een probleem met het begrijpen en produceren van de taal. 

Afasie is geen spraakstoornis. Ook mankeren mensen met afasie cognitief niets.

Therapie voor mensen met afasie

De logopedist onderzoekt, behandelt en adviseert patiënten op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor, kauwen en slikken.

Zij kunnen problemen met hun taal- en spraakvermogen krijgen door een beroerte (CVA), een tumor, een ongeval, een neurologische aandoening zoals de ziekte van Parkinson of MS.

Therapie voor mensen met afasie

Ieder mens met afasie is verschillend.
Afasietherapie is daarom altijd maatwerk.

Afasietherapie.nl is gemaakt voor logopedisten om mensen met afasie de beste behandeling te kunnen geven.

De wetenschap zegt dat vaak oefenen de kans op verbetering vergroot.

Het doel is om vaker thuis te kunnen oefenen met oefeningen die zo goed als mogelijk aansluiten bij de soort en ernst van de afasie.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat frequentieverhoging van behandelingen, intensivering en personalisatie van afasietherapie positieve resultaten oplevert in het herstel van de taalvaardigheid. 

Afasietherapie.nl is ontwikkeld volgens de laatste stand van de wetenschap.

De Kosten

Afasietherepie.nl is alleen te verkrijgen zijn via de logopedist of afasietherapeut.

Therapie met Afasietherapie.nl door de logopedist in de eerste lijn wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw logopedist in het ziekenhuis, het revalidatiecentrum of het afasiecentrum over de mogelijkheden.

Hier vindt u de logopedisten die Afasetherapie.nl gebruiken.

Later verschijnt ook een versie die gebruikt kan worden door mensen met afasie die geen behandeling meer krijgen van de logopedist of afasietherapeut.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan hieronder aan.

Hersenstichting

Aanbevolen door de Hersenstichting

Annet Wielemakers, voormalig Hoofd Patiëntenzorg Hersenstichting: “Graag willen wij het initiatief van Afasietherapie.nl bij u aanbevelen om patiënten weer een ‘eigen stem’ te geven!”.

Lees hier de aanbevelingsbrief van de Hersenstichting.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie