Cursus hybride zorg bij de behandeling van mensen met afasie

De NVLF schrijft in de Ambities voor 2021-2027 onder meer dat de vraag naar hybride zorg zal toenemen als gevolg van de wensen van patiënten en toenemende wachtlijsten maar ook omdat de rol van de logopedist verandert: meer coach in plaats van behandelaar. Stimuleren en ondersteunen van de zeldzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt is daarin een belangrijke verandering.

Voor logopedisten kan het lastig zijn om online therapie te combineren met een behandeling in de praktijk. Het vraagt een andere aanpak en een andere manier van werken. Hoe geef je invulling aan je coachende rol en hoe maak je optimaal gebruik van de beschikbare therapietijd?

Evidence based handelen wordt nog meer de regel, zowel vanuit zorgperspectief als vanuit de financiering. Er komt steeds meer aandacht voor de positie van de patiënt binnen het zorgproces; ‘samen beslissen’.
eHealth wordt een vast onderdeel van behandelprocessen. 
Cliënten zullen meer vragen naar logopedie op afstand, zo mogelijk in combinatie met behandeling en begeleiding op locatie.

Kortom, veel veranderingen naast de veelal toch drukke praktijk.

In de cursus ‘Hybride zorg bij de behandeling van mensen met afasie’ krijg je handvatten en tips om online therapie met SimpTell en Afasietherapie.nl optimaal te in te zetten. De belangrijkste leerdoelen zijn onder meer:

 • Weten hoe hybride zorg ingezet kan worden in de klinische setting.
 • Weten wanneer voor (additionele) online therapie te kiezen in de behandeling. 
 • Weten wanneer de keuze voor online therapie (niet) geïndiceerd is.
 • Weten wanneer welke vorm van online therapie ingezet kan worden.
 • Weten hoe de oefenresultaten te interpreteren en nieuwe oefeningen samen te stellen.

In de cursus worden twee praktische casussen uitgewerkt.
De cursus wordt gegeven door ervaren docenten met praktijkervaring.

Voor wie?

De cursus ‘hybride zorg bij de behandeling van mensen met afasie’ is een vervolg op de basistraining ‘hybride zorg bij de behandeling van mensen met afasie’ en bedoeld voor logopedisten die willen starten met Afasietherapie.nl en Simptell.

In de cursus worden aan de hand van de wetenschappelijke basis en de theorie twee praktijk casussen uitgewerkt met Simptell en Afasietherapie.nl.

In de cursus komen aan de orde:

 • Veranderingen in de toekomst
 • Wat is hybride zorg en e-health
 • Logopedisch handelen en de richtlijn
 • Neurorevalidatie
 • Cognitief-linguïstische therapie (CLT)
 • Stimulatietherapie versus strategietraining
 • Praktijkcasussen: hybride afasietherapie in de praktijk
 • Toepassing van Simptell en Afasietherapie.nl
 • Beoordeling resultaten

De leerdoelen van de cursus zijn:

 • Weten hoe hybride zorg ingezet kan worden in de klinische setting.
 • Weten wanneer voor (additionele) online therapie te kiezen in de behandeling.
 • Weten wanneer de keuze voor online therapie (niet) geïndiceerd is.
 • Weten wanneer welke vorm van online therapie ingezet kan worden.
 • Weten hoe de oefenresultaten te interpreteren en nieuwe oefeningen samen te stellen.

Deelnamekosten en inschrijving:

De geaccrediteerde cursus is gratis voor logopedisten die een testaccount hebben.
Heb je geen testaccount maak dat dan hier aan: https://www.afasietherapie.nl/gratis-testaccount/

Voor logopedisten zonder testaccount bedragen de kosten 40 euro, vrijgesteld van BTW.

De cursus duurt 120 minuten.
Voor Nederlandse logopedisten is voor de cursus accreditatie van met 1,5 KP punten aangevraagd.
Aarzel niet en schrijf je in.

Het maximale aantal deelnemers is 20. Vol is vol.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie