Hoe het werkt

Afasietherapie.nl van Logoclicks is gemaakt in nauwe samenwerking met logopedisten en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn met als doel het zoveel als mogelijk naadloos in te passen in je dagelijkse werkzaamheden.

Afasietherapie.nl moet gebruikt kunnen worden door elke logopedist en afasietherapeut zonder dat ten koste gaat van de effectieve behandeltijd. 

Afasietherapie.nl is gebaseerd op aanwijzingen van de betrokken hogescholen en vertaalt recent wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse praktijk.

Logopedist stelt oefeningen samen op PC
voor de cliënt die de oefeningen op een tablet maakt.

De logopedist stelt op een PC, laptop of tablet de oefeningen samen en stuurt die naar het tablet van de cliënt.

De cliënt ontvangt de oefeningen op een tablet (iPad of Android) en maakt de oefeningen. 

Afasietherapie van Logoclicks

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat frequentere en intensievere afasietherapie een positief effect heeft op het herstel van de taalvaardigheid.
Hierdoor verbetert het welzijn van de persoon met afasie.

Het waarborgen van frequente en intensieve individuele therapie, gebaseerd op de meest recente inzichten vanuit de literatuur, voor iedere patiënt met een afasie blijkt in de praktijk echter vaak een uitdaging.

Verena Stolpmann, onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht, een van de projectpartners uit het consortium, legt uit hoe het werkt.

Dorien Vanderborre, Lector Verworven Taalstoornissen bij Thomas More Opleiding Logopedie & Audiologie in Antwerpen werkte mee aan de ontwikkeling van Afasietherapie.be van Logoclicks. Zij vertelt over de wetenschappelijke basis die ten grondslag ligt aan het online oefenprogramma voor mensen met afasie. 

Video afspelen

Lieke Hoppenbrouwers, neurologopedist verbonden aan Groepspraktijk Kompas en het Sint Augustinus-Ziekenhuis is mede-initiatiefnemer van Afasietherapie.nl van Logoclicks. Lieke vertelt over de achtergronden van de ontwikkeling van de e-health oplossing voor mensen met afasie en waarom online therapie helpt bij de behandeling van mensen met afasie.

Oefeningen maken in 6 stappen

Om de maatwerkoefeningen voor de cliënt samen te stellen worden de volgende 6 stappen doorlopen:

  1. bepaal het soort oefening
  2. stel de moeilijkheid in
  3. stel de cues in
  4. controleer de oefeningen
  5. verzend naar de client
  6. controleer de resultaten

Afasietherapie.nl heeft verschillende cueing methoden die online toepasbaar zijn zonder tussenkomst van jou zodat de cliënt in veel gevallen door kan met de oefeningen ook als dat wat moeilijker gaat.

Door de nauwkeurige bepaling van de soort oefeningen, het thema en de moeilijkheid kan een vrijwel onbeperkt aantal oefeningen gegeneerd worden.

Resultaten en verslaglegging

Per cliënt kan je de historie zien van de oefeningen en de resultaten.

Per serie oefeningen wordt vast gelegd:

  • Aantal goede en foute antwoorden
  • De gebruikte cues
  • Aantal pogingen

De resultaten kan je eenvoudig ‘knippen en plakken’ in je verslagen.

Koppeling ECD

Logoclicks is in gesprek met de belangrijkste leveranciers van ‘Elektronische Cliënten Dossiers (ECD) om te onderzoeken of een koppeling technisch mogelijk is.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie