Verhoog frequentie en intensiteit van therapie

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat intensivering, verhoging van de behandelfrequentie en personalisatie van therapie positieve resultaten opleveren in het herstel van de taalvaardigheid waardoor het welzijn verbetert (Graf et al., 2011; Sünderhauf et a., 2008). Frequentieverhoging en intensivering van therapie zijn in het huidige zorgstelsel echter niet eenvoudig mogelijk.

Afasietherapie.nl van Logoclicks biedt online hulpmiddelen voor de logopedist om frequentieverhoging, intensivering en personalisatie van afasietherapie eenvoudig mogelijk te maken.

Afasietherapie.nl maakt een hogere therapie-intensiteit mogelijk door online maatwerk huiswerkoefeningen aan te bieden waardoor de persoon met afasie meer dan twee uur per week effectief kan oefenen.

Resultaten meten

Resultaten over de effectiviteit van de logopediebehandeling zijn van belang van logopedisten, zodat zij hun dagelijks logopedisch handelen hierop kunnen aanpassen waardoor de zorg voor personen met afasie geoptimaliseerd wordt.

Hierdoor zal de communicatie van personen met afasie zo optimaal mogelijk worden en zal de participatie verbeteren.

Afasiethrapie.nl levert automatisch de resultaten van de gemaakt oefeningen.

Aanbevelingen uit de Richtlijn

Logopedische therapie is voor personen met afasie effectief vanaf een intensiteit van 2 uur per week (Berns et al., 2015).

In de Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’ worden de volgende aanbevelingen gegeven:

11. De logopedist streeft ernaar zo snel mogelijk na het ontstaan van de afasie te starten metlogopedische therapie.

12. De logopedist dient de persoon met afasie tenminste twee uur per week directe individuele therapie aan te bieden.

13. De logopedist streeft ernaar meer dan twee uur per week therapie aan te bieden, indien meer therapie wordt getolereerd, hetzij in directe vorm, hetzij via zelfstandige oefeningen met een co-therapeut, computerprogramma en/of in groepsverband.

14. De logopedist overlegt met de persoon met afasie over frequentie en lengte van de behandelingen.

15. De logopedist streeft ernaar tenminste gedurende de revalidatiefase (tot zes maanden na de beroerte) individuele therapie aan te bieden.

16. De logopedist biedt in de chronische fase mogelijkheden voor korte intensieve
behandelingen aan personen met afasie met een concrete hulpvraag

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie