Evidence based behandeling

In 2018 is de ‘Critically Appraised Topic (CAT) ten behoeve van de effectiviteit van de behandeling van mensen met afasie’ gepubliceerd. Daarin wordt onder meer verwezen naar de in 2015 verschenen Logopedische Richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van afasie’ die enkele vragen bevat met betrekking tot de effectiviteit van afasietherapie. Enkele van de conclusies uit de CAT zijn:
 • Een positief effect werd gevonden van logopedie tegenover geen logopedie op het herstel van personen met afasie (Brady et al., 2012).
 • Logopedische therapie is voor personen met afasie effectief vanaf een intensiteit van 2 uur per week (Berns et al., 2015).
 • Intensieve therapie is mogelijk effectiever dan minder intensieve therapie (Brady et al., 2012).
Lees hier de volledige ‘Critically Appraised Topic (CAT) ten behoeve van de effectiviteit van de behandeling van mensen met afasie‘.

Samenvatting van bewijs afasietherapie

Deze samenvatting van bewijs of ‘Evidence Summary’ is een overzicht van het wetenschappelijk bewijs over de logopedische evidence based behandeling van personen met afasie.
 • De behandeling van afasie werkt pas als iemand de behandeling minimaal twee uur per week krijgt. Als iemand intensief behandeld wordt (4 tot 20 uur per week), is de kans op vooruitgang groter dan als iemand minder intensief behandeld wordt (1 tot 15 uur per week).
 • Semantische therapie is effectief voor het verminderen van semantische stoornissen, en fonologische therapie is effectief voor het verminderen van fonologische stoornissen.
 • Mensen met afasie die behandeld worden door een logopedist hebben minder problemen met de taal dan mensen die niet behandeld worden.
 • Sommige mensen met afasie hebben problemen met de betekenis van woorden en zinnen.
 • Sommige mensen met afasie hebben problemen met klanken van woorden en zinnen.
 • De Constraint Induced Aphasia Therapy (CIAT) is een therapie waarbij mensen met afasie in een groepje elkaar iets moeten uitleggen. Ze mogen dan alleen maar praten; tekenen of gebaren gebruiken mag niet. De problemen met de taal worden na deze behandeling minder. Ook de kwaliteit van leven wordt beter en het voeren van gesprekken wordt makkelijker.
 • Logopedische behandeling kan ook bestaan uit het oefenen van woorden en zinnen waarbij iemand mag tekenen of gebaren mag gebruiken. De problemen met de taal worden na deze behandeling minder. Ook de kwaliteit van leven wordt beter en het voeren van gesprekken wordt makkelijker.
 • Sommige mensen met afasie krijgen een behandeling die Melodic Intonation Therapy (MIT) heet. Tijdens deze behandeling wordt geoefend met taal door te zingen. MIT is bedoeld voor mensen die moeite hebben met spreken. Deze behandeling werkt. Mensen met afasie hebben hierdoor minder moeite met praten, woorden nazeggen en op een woord komen.
Lees hier de volledige ‘Critically Appraised Topic (CAT) ten behoeve van de effectiviteit van de behandeling van mensen met afasie‘. Afasietherapie.nl vult de resultaten uit dit onderzoek zo goed mogelijk in.

Referenties:

Versteegde, L., Sluijmers, J., Zoutenbier, I., Singer, I., & Gerrits, E. (2016). Evidence summary: logopedische behandeling van personen met afasie. Document voor NVLF van Lectoraat Logopedie Hogeschool Utrecht.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie