patients included

Patients Included

Afsietherapie.nl is ontwikkeld samen met mensen met afasie. De mensen met afasie zijn nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling.

Afasietherapie.nl mag dan ook, met trots, het Patients Included logo dragen omdat het voldoet aan alle onderstaande criteria.

‘Patients Included’ voorwaarden:

 1. Patiënten [1] zijn onderdeel geweest van het proces van co-creation proces [2], ontwikkeling en beoordeling [3] van Afasietherapie.nl.
 2. De beperkingen van mensen met afasie zijn zo veel als mogelijk meegenomen in de ontwikkeling van Afasietherapie.nl [4].
 3. De mensen met afasie die geconsulteerd zijn hebben alle ondersteuning gekregen die nodig was om alle aspecten van Afasietherapie.nl te beoordelen [5].
 4. Alle documentatie zijn online beschikbaar via Afasietherapie.nl [6].
 5. Alle documentie is geschreven voor mensen met afasie, bevat geen jargon en moeilijke woorden en is geschreven in duidelijke en eenvoudig begrijpbare taal.

Met speciale dank aan deze mensen met afasie voor het testen en geven van adviezen om Afasietherapie.nl aan te passen aan de wensen en eisen van mensen met afasie:

Lex van Gelder
Siemon Vroon
Hetty de Ruiter
Luc Van Zantvoort (B)

Social Enterprise

Afasietherapie.nl voldoet aan de criteria van een Social Enterprise:

 • heeft primair een maatschappelijk doelstelling, gericht op het creëren van sociale impact.
 • meet haar eigen maatschappelijke impact.
 • levert een product of dienst aan betalende klanten.
 • heeft een winstoogmerk en ten minste 50% van de winst wordt gestoken in het maatschappelijke doel dat de organisatie nastreeft.
 • de inkomsten zijn voor minimaal 50% afkomstig van de verkoop van producten of diensten.
 • de bestuursfilosofie is gebaseerd op medezeggenschap van de stakeholders.
 • de behandeling en beloning van management en medewerkers is ethisch en fair.
 • leveranciers en andere partners worden fair behandeld.
 • maakt bewust gebruik van kwetsbare groepen als leverancier of medewerker.
 • minimaliseert zijn ecologische voetafdruk.
 • is volledig transparant over de bedrijfsvoering en de financiën.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie