Vermindert niet-cliënt gebonden tijd ​

Voor effectieve cognitief-linguïstische therapie is er ruim voldoende gevarieerd behandelmateriaal benodigd voor alle taalmodaliteiten. In veel praktijken is dit oefenmateriaal niet beschikbaar en moet dat per cliënt verzameld worden. Dat kost veel tijd en moeite.

Afasietherapie.nl van Logoclicks lost deze beperkingen op met een online hulpmiddel voor de logopedist om personen met afasie gevarieerde gepersonaliseerde oefeningen aan te bieden als huiswerk of in de praktijk.

De logopedist stelt de oefeningen samen uit een groot bestand van woorden en afbeeldingen met individueel in te stellen moeilijkheidsgraden en cueingsmogelijkheden. De resultaten van de oefeningen worden vastgelegd en dienen als basis voor de vervolgtherapie en voor verslaglegging.

Afasietherapie.nl genereert automatisch de resultaten van de individuele oefeningen per cliënt. Deze resultaten kunnen eenvoudig in de verslaggeving, conform de richtlijnen van de vakvereniging (NVLF), worden opgenomen.

Dit scheelt veel tijd en geld en verlaagt de niet-cliëntgebonden tijd en administratieve lasten.

Oefenmateriaal: afbeeldingen en woorden

Afasietherapie.nl bevat ruim 1.800 gevalideerde afbeeldingen en een database van 30.000 woorden met allerlei kenmerken zoals frequentie, verwervingsleeftijd en concreetheid van het woord.

Met deze woorden en afbeeldingen wordt het mogelijk een vrijwel onbeperkte variatie aan oefeningen te maken die perfect aansluiten bij de aard en de ernst van de afasie.

Het zoeken naar en kopiëren van oefeningen behoort tot het verleden. De logopedist kan direct aan de slag. Dat scheelt veel tijd en moeite.

Verslaglegging en dossiervorming

Goede samenwerking tussen logopedisten en huisartsen / verwijzers levert een kwalitatief goede zorgverlening op. Een goede verslaggeving van logopedisten aan huisartsen / verwijzers is een belangrijk onderdeel van de samenwerking.

De Richtlijnen voor Verslaggeving van de NVLF is een hulpmiddel en leidraad om het logopedisch handelen en het vastleggen van gegevens voor huisartsen / verwijzers adequaat, transparant en efficiënt te kunnen doen.

Onder verslaglegging wordt verstaan het vastleggen van het besprokene c.q. het gebeurde. Het gaat bij logopedische verslaglegging om het systematisch vastleggen van gegevens en bevindingen met betrekking tot de logopedische hulpverlening.

Afasietherapie.nl levert gegevens die nodig zijn voor het behandelplan in het clientdosssier conform de NVLF richtlijnen voor dossiervorming.

De therapieresultaten kunnen eenvoudig aangetoond en opgenomen worden in de verslagen. Dit scheelt tijd en moeite bij het maken van de verslagen

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie