Telelogopedie en Covid-19

Laatste update: 16 maart 2020

Nu er steeds meer maatregelen getroffen moeten worden om de verspreiding van het Corona virus (COVID-19) verder te beperken vragen steeds meer logopedisten zich af wat dan wél gedaan kan worden om de zorg te continueren.

Het uitgangspunt is eenvoudig: voorkom contact met anderen om de verspreiding te vertragen.
Mag telelogopedie dan ingezet worden om therapie te blijven geven? 
Het antwoord is: JA!

Nu de scholen en zorginstellingen sluiten blijft er eigenlijk maar een mogelijkheid over: telelogopedie, online behandelen van cliënten.

Cliënten krijgen niet de zorg die ze nodig hebben, de omzet van de praktijk komt onder druk en de wachtlijsten worden langer.
Wat kan je als logopedist doen om dit op te lossen?

Vergoeding telelogopedie

Specifiek voor logopedie kent de NZA een prestatiebeschriivng Telelogopedie.
In de beleidsregel staan de codes vermeld voor:
g. Individuele zitting reguliere telelogopedie
i. Individuele zitting telelogopedie stotteren
k. Individuele zitting telelogopedie afasie

Lees hiernaast de voorwaarden om van de  prestatiecodes telelogopedie gebruik te kunnen maken.

 

Beleidsregel logopedie – BR/REG-20104

De individuele zitting reguliere telelogopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

Er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;

  • Er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;
  • De individuele zitting reguliere telelogopedie dient ter vervanging van een individuele zitting reguliere logopedie en;
  • Er is geen sprake van een telefonische zitting.

Je mag dus in Nederland  gewoon online therapie geven aan bestaande cliënten als vervanging van therapie in de praktijk.

Alle zorgverzekeraars vergoeden Telelogopedie en je bent vrij een systeem te kiezen. VGZ vergoedt alleen Telelogopedie als er gebruik gemaakt wordt van Tinyeye en de NVLF heeft inmiddels VGZ gevraagd alle telelogopedie te vergoeden.

Zelf gratis online therapie voor mensen met afasie proberen? Dat kan hieronder!

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie