Kalender

Op deze pagina staat het actuele overzicht van evenementen, beurzen en cursussen.

 

sep
11
wo
Scholing Afasietherapie.nl 2 uur geaccrediteerd @ Van der Valk Tilburg
sep 11 @ 19:30 – 21:30

Cursusprogramma online behandeling van afasie met Afasietherapie.nl

Voor wie?

Logopedisten die personen met afasie behandelen en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn.

Programma:

Het programma bestaat uit twee delen:

1. Het toelichten en begrijpen van de wetenschappelijke basis, theoretisch kader en uitgangspunten van Afasietherapie.nl
2. Het aanleren van de werking om verantwoord gebruik te maken van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Deel 1: theoretische onderbouwing

 • Basistheorie van cognitief-linguïstische therapie (CLT) voor woordvinding: deze theorie wordt toegelicht en is uitgangsbasis voor het opstellen van de digitale oefeningen.
 • Toelichting op het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young: de keuze van de oefeningen is opgesteld volgens de methodiek van dit taalverwerkinsmodel. Er is een directe link naar het digitale programma.
 • Vanuit de diagnose een individueel behandelplan opstellen met de inzet van online therapie: uitleg over theoretische achtergrond qua moeilijkheidsgraad, cueing en individuele niveaubepaling binnen het programma.

Deel 2: werking en interpretatie resultaten (50 min.)

 • Samenstellen van stoornisgerichte semantische oefeningen met behulp van Afasietherapie.nl op basis van enkele concrete casussen.
 • Interpreteren van de resultaten van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Deelnamekosten en inschrijving:

De deelnamekosten bedragen 25 euro.

Klik om je in te schrijven.

sep
18
wo
Scholing Afasietherapie.nl 2 uur geaccrediteerd @ Van der Valk Goes
sep 18 @ 19:30 – 21:30

Cursusprogramma online behandeling van afasie met Afasietherapie.nl

Voor wie?

Logopedisten die personen met afasie behandelen en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn.

Programma:

Het programma bestaat uit twee delen:

1. Het toelichten en begrijpen van de wetenschappelijke basis, theoretisch kader en uitgangspunten van Afasietherapie.nl
2. Het aanleren van de werking om verantwoord gebruik te maken van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Deel 1: theoretische onderbouwing

 • Basistheorie van cognitief-linguïstische therapie (CLT) voor woordvinding: deze theorie wordt toegelicht en is uitgangsbasis voor het opstellen van de digitale oefeningen.
 • Toelichting op het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young: de keuze van de oefeningen is opgesteld volgens de methodiek van dit taalverwerkinsmodel. Er is een directe link naar het digitale programma.
 • Vanuit de diagnose een individueel behandelplan opstellen met de inzet van online therapie: uitleg over theoretische achtergrond qua moeilijkheidsgraad, cueing en individuele niveaubepaling binnen het programma.

Deel 2: werking en interpretatie resultaten (50 min.)

 • Samenstellen van stoornisgerichte semantische oefeningen met behulp van Afasietherapie.nl op basis van enkele concrete casussen.
 • Interpreteren van de resultaten van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Deelnamekosten en inschrijving:

De deelnamekosten bedragen 25 euro.

Klik om je in te schrijven.

sep
25
wo
Scholing Afasietherapie.nl 2 uur geaccrediteerd @ Van der Valk Breda
sep 25 @ 19:30 – 21:30

Cursusprogramma online behandeling van afasie met Afasietherapie.nl

Voor wie?

Logopedisten die personen met afasie behandelen en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn.

Programma:

Het programma bestaat uit twee delen:

1. Het toelichten en begrijpen van de wetenschappelijke basis, theoretisch kader en uitgangspunten van Afasietherapie.nl
2. Het aanleren van de werking om verantwoord gebruik te maken van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Deel 1: theoretische onderbouwing

 • Basistheorie van cognitief-linguïstische therapie (CLT) voor woordvinding: deze theorie wordt toegelicht en is uitgangsbasis voor het opstellen van de digitale oefeningen.
 • Toelichting op het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young: de keuze van de oefeningen is opgesteld volgens de methodiek van dit taalverwerkinsmodel. Er is een directe link naar het digitale programma.
 • Vanuit de diagnose een individueel behandelplan opstellen met de inzet van online therapie: uitleg over theoretische achtergrond qua moeilijkheidsgraad, cueing en individuele niveaubepaling binnen het programma.

Deel 2: werking en interpretatie resultaten (50 min.)

 • Samenstellen van stoornisgerichte semantische oefeningen met behulp van Afasietherapie.nl op basis van enkele concrete casussen.
 • Interpreteren van de resultaten van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Deelnamekosten en inschrijving:

De deelnamekosten bedragen 25 euro.

Klik om je in te schrijven.

okt
4
vr
Afasieconferentie 2019 vrijdag 4 oktober @ Hotel & Conferentiecentrum Woudschoten
okt 4 @ 08:45 – 17:00

Programma vrijdag 4 oktober

8.45 Registratie
9.30 Opening door dr. Roel Jonkers, voorzitter AfasieNet
9.45 Dr. Artur C. Jaschke (ArtEZ, UMCG, Vrije Universiteit): Waarom bestaat muziek en hoe beïnvloedt het ons?
10.45 KOFFIE
11.15 Prof. dr. Miet De Letter (Universiteit Gent): Elektrofysiologie in de diagnostiek en behandeling van afasie
12.00 Pitches van posters & stands
12.15 LUNCH
13.15 Bezoek posters en stands
14.00 Marije van der Staaij-Mulder, MA (Vereniging Klinische Linguïstiek):  De meerwaarde van (semi) spontane taalanalyse naast reguliere testafnames: Het werkveld van de klinisch linguïst
14.30 Drie presentaties n.a.v. de call for abstracts:
– Philine Berns, MSc (Hogeschool Rotterdam): Resultaat van Training Con-tAct in Rijndam Revalidatie Rotterdam
– Lotti Dijkhuis, MSc en Marije Hofs-van Kats, MSc (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Rivas zorggroep, Zorgpartners Midden-Holland): Doorontwikkeling van de Nederlandse Benoem Test
– Lindy Geerink, MA (Roessingh Centrum voor revalidatie): Het belang van een dynamische weergave van acties voor personen met afasie
15.30 THEE
16.00 Frieda Debets, BHS en Mariëlle Olthof-Nefkens, MSc (Radboud UMC en Zorggroep Maas & Waal): Com-mens: logopedie bij communicatieproblemen door dementie
17.00 Afsluiting
18.30 DINER
21.00 FEEST
okt
5
za
Afasieconferentie 2019 zaterdag 5 oktober @ Hotel & Conferentiecentrum Woudschoten
okt 5 @ 08:45 – 17:00

Programma zaterdag 5 oktober

8.45 Registratie
9.30 Opening door dr. Roel Jonkers, voorzitter AfasieNet
9.45 Dr. Christos Salis (Newcastle University): The nature of non-verbal cognition in aphasia and its clinical implications
10.45 KOFFIE
11.15 Presentatie n.a.v. de call for abstracts:
– Willemijn Doedens, MSc (University of Reading): Het meten van alledaagse communicatie bij mensen met afasie
11.35 Dr. Evy Visch-Brink (Erasmus MC Rotterdam): Opzet en inhoud van RELEASE: REhabilitation and recovery of peopLE with Aphasia after StrokE, een bigdata onderzoeksproject van de Collaboration of Aphasia Trialists
12.55 Pitches voor posters en stands
12.15 LUNCH
13.15 Posters & Stands
14.00 Parallelsessies ronde 1
1. Rianne Brinkman, MA (Hogeschool Rotterdam, Heliomare): Bouwen aan identiteit
2. Mariëlle Reijbroek: “Geen probleem” met grote gevolgen
3. Miranda Hagenouw: Kwaliteit van leven bij personen met afasie (PMA)
14.45 Parallelsessies ronde 2
15.30 THEE
16.00 Dr. Ineke van der Meulen (Rijndam Revalidatie Rotterdam): Kinderafasie
16.45 Afsluiting door dr. Roel Jonkers
okt
14
ma
Diagnostiek en (online) behandeling van afasie: NBT en afasietherapie.nl @ BCN Rotterdam
okt 14 @ 09:30 – 16:30

Diagnostiek en (online) behandeling van afasie: NBT en afasietherapie.nl

Het hanteren van de “Nederlandse Benoem Test” met aansluitend het gebruik van het digitale programma Afasietherapie.nl.

Het doel van deze unieke gecombineerde cursus is tweeledig:

 • van diagnose naar behandeling met behulp van de Nederlandse Benoem Test (NBT)
 • het gebruik van Afasietherapie.nl van Logoclicks voor online behandeling.

Nederlandse Benoem Test
De Nederlandse Benoem Test (NBT) meet woordvindingsproblemen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De NBT signaleert de aanwezigheid van woordvindingstoornissen, stelt de diagnose van woordvindingsproblemen en meet de evolutie van de gegeven therapie.

Afasietherapie.nl
Afasietherapie.nl van Logoclicks is een digitaal afasie therapieprogramma ontwikkeld voor en door logopedisten die personen met afasie behandelen. De Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’ adviseert tenminste twee uur per week directe individuele therapie. In de eerstelijnspraktijk lukt het zelden om twee uur individuele stoornisgerichte therapie per week aan te bieden.
Met Afasietherapie.nl van Logoclicks waarmee de cliënt ook thuis kan oefenen is dit in veel gevallen wel haalbaar! De behandeling verloopt via een online platform waarmee de behandelintensiteit verhoogd kan worden door eenvoudig gevarieerde oefeningen op maat te kunnen samenstellen en aanbieden. De cliënt werkt via een digitale app met onder andere spraak- en schriftherkenning.

De focus van deze cursus ligt op het aanleren van de werking van de Nederlandse Benoem Test en de vaardigheid om verantwoord gebruik te maken van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Na het volgen van deze tweedaagse cursus kunt u:

 • Met de nieuwe “Nederlandse Benoem Test (NBT)” woordvindingsproblemen bij volwassenen met NAH meten, de diagnose stellen en evolutie van therapie meten.
 • Vanuit de resultaten van de NBT en de diagnose een individueel behandelplan opstellen.
 • Via Afasietherapie.nl van Logoclicks, individuele oefeningen samenstellen voor stoornisgerichte therapie en de resultaten beoordelen.

De cursus is bedoeld voor logopedisten en afasietherapeuten uit zowel de eerste als de tweede lijn, die willen leren om met de Nederlandse Benoem Test (NBT) de diagnose van woordvindingstoornissen te stellen en de behandeling willen ondersteunen met nieuw uitgebreid digitaal therapiemateriaal waarmee de cliënt ook op afstand zelfstandig kan oefenen.

Toelating
Om deze cursus te volgen dient u eerst de online module ‘afasie’ succesvol af te ronden. U kunt hiervoor vrijstelling krijgen wanneer u kunt aantonen geregistreerd te zijn in het Afasie register van de NVLF (voor Nederlandse logopedisten) of als u de post bachelor opleiding Neurologische Spraak- en Taalstoornissen volledig heeft afgerond (voor Vlaamse logopedisten).

Doel en inhoud
Doel van deze cursus is leren werken met de Nederlandse Benoem Test voor het stellen van de diagnose en leren werken met Afasietherapie.nl voor de behandeling van personen met afasie. Vanuit de diagnose met de nieuwe “Nederlandse Benoem Test” (NBT) wordt de link naar de behandeling van afasie gelegd.

Het online therapie programma Afasietherapie.nl van Logoclicks wordt praktisch uitgelegd en toegepast, waarbij ook het achterliggende theoretisch kader aan bod komt.

Aan het einde van de eerste lesdag kunt u de Nederlandse Benoem Test gebruiken en gaat u zelf met Afasietherapie.nl aan de slag.
De tweede lesdag staat in het teken van de praktische toepassing van online afasietherapie.

Tijdens de cursus staat voortdurend uw eigen beroepspraktijk centraal en is er veel gelegenheid voor uitwisseling van kennis en ervaringen met uw medecursisten.

U krijgt kennis aangereikt via onder andere college, praktische oefeningen, discussies en college en de uitwerking van een casus. De cursus wordt gegeven in een groep van 8 tot 16 deelnemers en heeft een totale studiebelasting van 28 uur, waarvan 12 contacturen en 16 uur zelfstudie. Let op: de te volgen online module is hierin niet meegenomen.

Accreditatie
ADAP – logopedie

Onderwerpen
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Afname, scoring en interpretatie van de Nederlandse Benoem Test
 • Cognitief-linguïstische therapie voor woordvinding
 • Taalverwerkingsmodel Ellis & Young
 • Effectiviteit van de behandeling van mensen met afasie
 • Online behandeling van woordvindingsproblemen bij afasie met behulp van Afasietherapie.nl van Logoclicks
 • Interpretatie van resultaten van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Schrijf je hier in voor de cursus via Pro-Education.

okt
29
di
Scholing Afasietherapie.nl 2 uur geaccrediteerd @ Van der Valk Utrecht
okt 29 @ 15:00 – 17:00

Cursusprogramma online behandeling van afasie met Afasietherapie.nl

Voor wie?

Logopedisten die personen met afasie behandelen en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn.

Programma:

Het programma bestaat uit twee delen:

1. Het toelichten en begrijpen van de wetenschappelijke basis, theoretisch kader en uitgangspunten van Afasietherapie.nl
2. Het aanleren van de werking om verantwoord gebruik te maken van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Deel 1: theoretische onderbouwing

 • Basistheorie van cognitief-linguïstische therapie (CLT) voor woordvinding: deze theorie wordt toegelicht en is uitgangsbasis voor het opstellen van de digitale oefeningen.
 • Toelichting op het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young: de keuze van de oefeningen is opgesteld volgens de methodiek van dit taalverwerkinsmodel. Er is een directe link naar het digitale programma.
 • Vanuit de diagnose een individueel behandelplan opstellen met de inzet van online therapie: uitleg over theoretische achtergrond qua moeilijkheidsgraad, cueing en individuele niveaubepaling binnen het programma.

Deel 2: werking en interpretatie resultaten (50 min.)

 • Samenstellen van stoornisgerichte semantische oefeningen met behulp van Afasietherapie.nl op basis van enkele concrete casussen.
 • Interpreteren van de resultaten van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Deelnamekosten en inschrijving:

De deelnamekosten bedragen 25 euro.

Klik om je in te schrijven.

nov
1
vr
Scholing Afasietherapie.nl 2 uur geaccrediteerd @ BCN Utrecht CS
nov 1 @ 15:00 – 17:00

Cursusprogramma online behandeling van afasie met Afasietherapie.nl

Voor wie?

Logopedisten die personen met afasie behandelen en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn.

Programma:

Het programma bestaat uit twee delen:

1. Het toelichten en begrijpen van de wetenschappelijke basis, theoretisch kader en uitgangspunten van Afasietherapie.nl
2. Het aanleren van de werking om verantwoord gebruik te maken van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Deel 1: theoretische onderbouwing

 • Basistheorie van cognitief-linguïstische therapie (CLT) voor woordvinding: deze theorie wordt toegelicht en is uitgangsbasis voor het opstellen van de digitale oefeningen.
 • Toelichting op het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young: de keuze van de oefeningen is opgesteld volgens de methodiek van dit taalverwerkinsmodel. Er is een directe link naar het digitale programma.
 • Vanuit de diagnose een individueel behandelplan opstellen met de inzet van online therapie: uitleg over theoretische achtergrond qua moeilijkheidsgraad, cueing en individuele niveaubepaling binnen het programma.

Deel 2: werking en interpretatie resultaten (50 min.)

 • Samenstellen van stoornisgerichte semantische oefeningen met behulp van Afasietherapie.nl op basis van enkele concrete casussen.
 • Interpreteren van de resultaten van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Deelnamekosten en inschrijving:

De deelnamekosten bedragen 25 euro.

Klik om je in te schrijven.

nov
4
ma
Diagnostiek en (online) behandeling van afasie: NBT en afasietherapie.nl @ BCN Rotterdam
nov 4 @ 09:30 – 16:30

Diagnostiek en (online) behandeling van afasie: NBT en afasietherapie.nl

Het hanteren van de “Nederlandse Benoem Test” met aansluitend het gebruik van het digitale programma Afasietherapie.nl.

Het doel van deze unieke gecombineerde cursus is tweeledig:

 • van diagnose naar behandeling met behulp van de Nederlandse Benoem Test (NBT)
 • het gebruik van Afasietherapie.nl van Logoclicks voor online behandeling.

Nederlandse Benoem Test
De Nederlandse Benoem Test (NBT) meet woordvindingsproblemen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De NBT signaleert de aanwezigheid van woordvindingstoornissen, stelt de diagnose van woordvindingsproblemen en meet de evolutie van de gegeven therapie.

Afasietherapie.nl
Afasietherapie.nl van Logoclicks is een digitaal afasie therapieprogramma ontwikkeld voor en door logopedisten die personen met afasie behandelen. De Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’ adviseert tenminste twee uur per week directe individuele therapie. In de eerstelijnspraktijk lukt het zelden om twee uur individuele stoornisgerichte therapie per week aan te bieden.
Met Afasietherapie.nl van Logoclicks waarmee de cliënt ook thuis kan oefenen is dit in veel gevallen wel haalbaar! De behandeling verloopt via een online platform waarmee de behandelintensiteit verhoogd kan worden door eenvoudig gevarieerde oefeningen op maat te kunnen samenstellen en aanbieden. De cliënt werkt via een digitale app met onder andere spraak- en schriftherkenning.

De focus van deze cursus ligt op het aanleren van de werking van de Nederlandse Benoem Test en de vaardigheid om verantwoord gebruik te maken van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Na het volgen van deze tweedaagse cursus kunt u:

 • Met de nieuwe “Nederlandse Benoem Test (NBT)” woordvindingsproblemen bij volwassenen met NAH meten, de diagnose stellen en evolutie van therapie meten.
 • Vanuit de resultaten van de NBT en de diagnose een individueel behandelplan opstellen.
 • Via Afasietherapie.nl van Logoclicks, individuele oefeningen samenstellen voor stoornisgerichte therapie en de resultaten beoordelen.

De cursus is bedoeld voor logopedisten en afasietherapeuten uit zowel de eerste als de tweede lijn, die willen leren om met de Nederlandse Benoem Test (NBT) de diagnose van woordvindingstoornissen te stellen en de behandeling willen ondersteunen met nieuw uitgebreid digitaal therapiemateriaal waarmee de cliënt ook op afstand zelfstandig kan oefenen.

Toelating
Om deze cursus te volgen dient u eerst de online module ‘afasie’ succesvol af te ronden. U kunt hiervoor vrijstelling krijgen wanneer u kunt aantonen geregistreerd te zijn in het Afasie register van de NVLF (voor Nederlandse logopedisten) of als u de post bachelor opleiding Neurologische Spraak- en Taalstoornissen volledig heeft afgerond (voor Vlaamse logopedisten).

Doel en inhoud
Doel van deze cursus is leren werken met de Nederlandse Benoem Test voor het stellen van de diagnose en leren werken met Afasietherapie.nl voor de behandeling van personen met afasie. Vanuit de diagnose met de nieuwe “Nederlandse Benoem Test” (NBT) wordt de link naar de behandeling van afasie gelegd.

Het online therapie programma Afasietherapie.nl van Logoclicks wordt praktisch uitgelegd en toegepast, waarbij ook het achterliggende theoretisch kader aan bod komt.

Aan het einde van de eerste lesdag kunt u de Nederlandse Benoem Test gebruiken en gaat u zelf met Afasietherapie.nl aan de slag.
De tweede lesdag staat in het teken van de praktische toepassing van online afasietherapie.

Tijdens de cursus staat voortdurend uw eigen beroepspraktijk centraal en is er veel gelegenheid voor uitwisseling van kennis en ervaringen met uw medecursisten.

U krijgt kennis aangereikt via onder andere college, praktische oefeningen, discussies en college en de uitwerking van een casus. De cursus wordt gegeven in een groep van 8 tot 16 deelnemers en heeft een totale studiebelasting van 28 uur, waarvan 12 contacturen en 16 uur zelfstudie. Let op: de te volgen online module is hierin niet meegenomen.

Accreditatie
ADAP – logopedie

Onderwerpen
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Afname, scoring en interpretatie van de Nederlandse Benoem Test
 • Cognitief-linguïstische therapie voor woordvinding
 • Taalverwerkingsmodel Ellis & Young
 • Effectiviteit van de behandeling van mensen met afasie
 • Online behandeling van woordvindingsproblemen bij afasie met behulp van Afasietherapie.nl van Logoclicks
 • Interpretatie van resultaten van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Schrijf je hier in voor de cursus via Pro-Education.

nov
8
vr
NVLF jaarcongres @ NBC congrescentrum Nieuwegein
nov 8 @ 09:00 – 17:00

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie