Kalender

Op deze pagina staat het actuele overzicht van evenementen, beurzen en cursussen.

 

mrt
17
di
Studiedag: “Hoe werkt Afasietherapie.be?” @ Campus Sint-Andries
mrt 17 @ 09:30 – 16:30

Afasietherapie.be: online en intensief oefenen voor mensen met afasie

In de recente literatuur vind je meer en meer argumenten om de intensiteit van afasietherapie op te drijven. Een intensieve therapie is echter moeilijk in te plannen voor zowel jou als logopedist als voor een persoon met afasie. Bovendien kost het handen vol geld. Zijn er andere, goedkopere opties om de behandelintensiteit op te drijven? Afasietherapie.be door Logoclicks biedt hier een mogelijke oplossing.

Tijdens deze studiedag krijg je inzicht in het achterliggende theoretische kader van het programma. Na afloop weet je hoe je het programma kan inzetten in je praktijk.

Sprekers

mrt
23
ma
Diagnostiek en (online) behandeling van afasie: NBT en afasietherapie.nl @ BCN Utrecht
mrt 23 @ 09:30 – 16:30

Diagnostiek en (online) behandeling van afasie: NBT en afasietherapie.nl

Het hanteren van de “Nederlandse Benoem Test” met aansluitend het gebruik van het digitale programma Afasietherapie.nl.

Het doel van deze unieke gecombineerde cursus is tweeledig:

 • van diagnose naar behandeling met behulp van de Nederlandse Benoem Test (NBT)
 • het gebruik van Afasietherapie.nl van Logoclicks voor online behandeling.

Nederlandse Benoem Test
De Nederlandse Benoem Test (NBT) meet woordvindingsproblemen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De NBT signaleert de aanwezigheid van woordvindingstoornissen, stelt de diagnose van woordvindingsproblemen en meet de evolutie van de gegeven therapie.

Afasietherapie.nl
Afasietherapie.nl van Logoclicks is een digitaal afasie therapieprogramma ontwikkeld voor en door logopedisten die personen met afasie behandelen. De Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’ adviseert tenminste twee uur per week directe individuele therapie. In de eerstelijnspraktijk lukt het zelden om twee uur individuele stoornisgerichte therapie per week aan te bieden.
Met Afasietherapie.nl van Logoclicks waarmee de cliënt ook thuis kan oefenen is dit in veel gevallen wel haalbaar! De behandeling verloopt via een online platform waarmee de behandelintensiteit verhoogd kan worden door eenvoudig gevarieerde oefeningen op maat te kunnen samenstellen en aanbieden. De cliënt werkt via een digitale app met onder andere spraak- en schriftherkenning.

De focus van deze cursus ligt op het aanleren van de werking van de Nederlandse Benoem Test en de vaardigheid om verantwoord gebruik te maken van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Na het volgen van deze tweedaagse cursus kunt u:

 • Met de nieuwe “Nederlandse Benoem Test (NBT)” woordvindingsproblemen bij volwassenen met NAH meten, de diagnose stellen en evolutie van therapie meten.
 • Vanuit de resultaten van de NBT en de diagnose een individueel behandelplan opstellen.
 • Via Afasietherapie.nl van Logoclicks, individuele oefeningen samenstellen voor stoornisgerichte therapie en de resultaten beoordelen.

De cursus is bedoeld voor logopedisten en afasietherapeuten uit zowel de eerste als de tweede lijn, die willen leren om met de Nederlandse Benoem Test (NBT) de diagnose van woordvindingstoornissen te stellen en de behandeling willen ondersteunen met nieuw uitgebreid digitaal therapiemateriaal waarmee de cliënt ook op afstand zelfstandig kan oefenen.

Toelating
Om deze cursus te volgen dient u eerst de online module ‘afasie’ succesvol af te ronden. U kunt hiervoor vrijstelling krijgen wanneer u kunt aantonen geregistreerd te zijn in het Afasie register van de NVLF (voor Nederlandse logopedisten) of als u de post bachelor opleiding Neurologische Spraak- en Taalstoornissen volledig heeft afgerond (voor Vlaamse logopedisten).

Doel en inhoud
Doel van deze cursus is leren werken met de Nederlandse Benoem Test voor het stellen van de diagnose en leren werken met Afasietherapie.nl voor de behandeling van personen met afasie. Vanuit de diagnose met de nieuwe “Nederlandse Benoem Test” (NBT) wordt de link naar de behandeling van afasie gelegd.

Het online therapie programma Afasietherapie.nl van Logoclicks wordt praktisch uitgelegd en toegepast, waarbij ook het achterliggende theoretisch kader aan bod komt.

Aan het einde van de eerste lesdag kunt u de Nederlandse Benoem Test gebruiken en gaat u zelf met Afasietherapie.nl aan de slag.
De tweede lesdag staat in het teken van de praktische toepassing van online afasietherapie.

Tijdens de cursus staat voortdurend uw eigen beroepspraktijk centraal en is er veel gelegenheid voor uitwisseling van kennis en ervaringen met uw medecursisten.

U krijgt kennis aangereikt via onder andere college, praktische oefeningen, discussies en college en de uitwerking van een casus. De cursus wordt gegeven in een groep van 8 tot 16 deelnemers en heeft een totale studiebelasting van 28 uur, waarvan 12 contacturen en 16 uur zelfstudie. Let op: de te volgen online module is hierin niet meegenomen.

Accreditatie
ADAP – logopedie

Onderwerpen
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Afname, scoring en interpretatie van de Nederlandse Benoem Test
 • Cognitief-linguïstische therapie voor woordvinding
 • Taalverwerkingsmodel Ellis & Young
 • Effectiviteit van de behandeling van mensen met afasie
 • Online behandeling van woordvindingsproblemen bij afasie met behulp van Afasietherapie.nl van Logoclicks
 • Interpretatie van resultaten van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Schrijf je hier in voor de cursus via Pro-Education.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie