Scholing online behandeling van afasie met Afasietherapie.nl

De Covid-19 crisis heeft de voordelen van therapie op afstand nog eens duidelijk gemaakt. Met telelogopedie kunnen logopedisten, ondanks de beperkingen, de behandelingen voortzetten en de zorg continueren. Een deel van de omzet in de eerstelijnspraktijk wordt daarmee behouden.

Daarnaast adviseert de Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’ tenminste twee uur per week directe individuele therapie. Het lukt vaak niet om deze aanbevolen twee uur therapie per week te geven.
Met Afasietherapie.nl, waarmee de cliënt thuis oefent, is dit in veel gevallen wel haalbaar met individuele oefeningen voor om de frequentie van stoornisgerichte therapie op woordniveau te verhogen.

De telelogopedie behandeling verloopt via een online platform voor de logopedist waarmee eenvoudig gevarieerde oefeningen op maat samengesteld worden en op een tablet aangeboden worden aan de cliënt. De cliënt maakt de oefeningen via een app (iPad of Android)  en de resultaten worden teruggestuurd

Voor wie?

De Scholing online behandeling van afasie met Afasietherapie.nl duurt twee uur en is bedoeld voor logopedisten die personen met afasie behandelen en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn.

Kwaliteitskring van de NVLF

Kwaliteitskringen van de NVLF kunnen de cursus op locatie aanvragen mits er tenminste 5 deelnemers ingeschreven zijn.

Stuur ons een mail voor de mogelijkheden: service@afasietherapie.nl

Deelnamekosten en inschrijving:

De geaccrediteerde scholing is gratis voor logopedisten die een testaccount hebben.
Heb je geen testaccount maak dat dan hier aan: https://www.afasietherapie.nl/gratis-testaccount/

Voor logopedisten zonder testaccount bedragen de kosten 20 euro, vrijgesteld van BTW.

Voor Nederlandse logopedisten is de scholing geaccrediteerd met 2 KP punten.
Aarzel niet en meld je hieronder aan.

Programma scholing Afasietherapie.nl

Deel 1: theoretische onderbouwing

Toelichting op en begrijpen van de wetenschappelijke basis, theoretisch kader en uitgangspunten van Afasietherapie.nl

  • Basistheorie van cognitief-linguïstische therapie (CLT) voor woordvinding: deze theorie wordt toegelicht en is uitgangsbasis voor het opstellen van de digitale oefeningen.
  • Toelichting op het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young: de keuze van de oefeningen is opgesteld volgens de methodiek van dit taalverwerkinsmodel. Er is een directe link naar het digitale programma.
  • Vanuit de diagnose een individueel behandelplan opstellen met de inzet van online therapie: uitleg over theoretische achtergrond qua moeilijkheidsgraad, cueing en individuele niveaubepaling binnen het programma.

Deel 2: werking en interpretatie resultaten

Het aanleren van de werking om verantwoord gebruik te maken van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

  • Samenstellen van stoornisgerichte semantische oefeningen met behulp van Afasietherapie.nl op basis van enkele concrete casussen.
  • Interpreteren van de resultaten van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Accreditatie:

Twee accreditatie punten voor ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici), kwaliteitsregister Paramedici, categorie NVLF (logopedisten).

CRKBO – erkend

Lieke Hoppenbrouwers (Groepspraktijk Kompas) is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door middel van deze erkenning is het mogelijk om onze cursussen vrij van BTW aan te bieden.

Wij voldoen aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. In het kader van Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

  1. Zorgvuldigheidsbeginsel
  2. Rechtszekerheidsbeginsel
  3. Kenbaarheidsbeginsel
  4. Redelijkheidsbeginsel
  5. Betrouwbaarheidsbeginsel

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie