Scholing online behandeling van afasie met Afasietherapie.nl

Afasietherapie.nl van Logoclicks is een digitaal afasie therapieprogramma ontwikkeld door en voor logopedisten die personen met afasie behandelen.
De Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’ adviseert tenminste twee uur per week directe individuele therapie. In de eerstelijnspraktijk lukt het zelden om twee uur individuele stoornisgerichte therapie per week aan te bieden.

Met Afasietherapie.nl, waarmee de cliënt ook thuis kan oefenen, is dit in veel gevallen wel haalbaar.

De behandeling verloopt via een online platform waarmee de behandelintensiteit verhoogd kan worden door eenvoudig gevarieerde oefeningen op maat te kunnen samenstellen en aanbieden. De cliënt werkt via een app met onder andere spraak- en schriftherkenning.

Met Afasietherapie.nl van Logoclicks worden individuele oefeningen voor personen met afasie samengesteld om de frequentie van stoornisgerichte therapie op woordniveau te verhogen.

Voor wie?

De Scholing online behandeling van afasie met Afasietherapie.nl duurt twee uur en is bedoeld voor logopedisten die personen met afasie behandelen en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn.

Kwaliteitskring van de NVLF

Kwaliteitskringen van de NVLF kunnen de cursus op locatie aanvragen mits er tenminste 5 deelnemers ingeschreven zijn.

Stuur ons een mail voor de mogelijkheden: service@afasietherapie.nl

Deelnamekosten en inschrijving:

We bieden de geaccrediteerde scholing, zolang de Corona crises voortduurt, gratis aan.

Nederlandse logopedisten ontvangen bovendien 2 KP punten.
Aarzel niet en meld je hieronder aan.

Programma scholing Afasietherapie.nl

Deel 1: theoretische onderbouwing

Toelichting op en begrijpen van de wetenschappelijke basis, theoretisch kader en uitgangspunten van Afasietherapie.nl

  • Basistheorie van cognitief-linguïstische therapie (CLT) voor woordvinding: deze theorie wordt toegelicht en is uitgangsbasis voor het opstellen van de digitale oefeningen.
  • Toelichting op het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young: de keuze van de oefeningen is opgesteld volgens de methodiek van dit taalverwerkinsmodel. Er is een directe link naar het digitale programma.
  • Vanuit de diagnose een individueel behandelplan opstellen met de inzet van online therapie: uitleg over theoretische achtergrond qua moeilijkheidsgraad, cueing en individuele niveaubepaling binnen het programma.

Deel 2: werking en interpretatie resultaten

Het aanleren van de werking om verantwoord gebruik te maken van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

  • Samenstellen van stoornisgerichte semantische oefeningen met behulp van Afasietherapie.nl op basis van enkele concrete casussen.
  • Interpreteren van de resultaten van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Accreditatie:

Twee accreditatie punten voor ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici), kwaliteitsregister Paramedici, categorie NVLF (logopedisten).

CRKBO – erkend

Lieke Hoppenbrouwers (Groepspraktijk Kompas) is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door middel van deze erkenning is het mogelijk om onze cursussen vrij van BTW aan te bieden.

Wij voldoen aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. In het kader van Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

  1. Zorgvuldigheidsbeginsel
  2. Rechtszekerheidsbeginsel
  3. Kenbaarheidsbeginsel
  4. Redelijkheidsbeginsel
  5. Betrouwbaarheidsbeginsel

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie