Wat is de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie’?

Afasie kan ontstaan door hersenletsel. Afasie heeft een grote invloed op de communicatiemogelijkheden van mensen. Logopedie kan de gevolgen van afasie beïnvloeden.

In de Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie’ staan aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van mensen met afasie. De uitgebreide versie van de richtlijn is ontwikkeld voor en door logopedisten, afasietherapeuten en klinisch linguïsten.

De Richtlijn is een hulpmiddel om kwaliteit van zorg voor mensen met afasie te verbeteren.

In uitgebreide richtlijn staan aanbevelingen voor diagnostiek, behandeling en nazorg voor mensen met afasie.

Afasietherapie.nl volgt de aanbevelingen van de richtlijn om de beste zorg voor mensen met afasie te kunnen aanbieden.

Richtlijn versie voor mensen met afasie en naasten

Speciaal voor mensen met afasie en hun naasten is er een samenvatting gemaakt van de belangrijkste onderdelen van de richtlijn zodat die korter en beter begrijpbaar is.

In de samenvatting van de Richtlijn zijn 11 vragen voor mensen met afasie en hun naasten beantwoord:

 1. Over de richtlijn
 2. Over afasie
 3. Meetinstrumenten om de aard en de ernst van de afasie vast te stellen
 4. Factoren die herstel van taal voorspellen op lange termijn
 5. Invloed van duur en intensiteit van afasietherapie op herstel
 6. Afasie in combinatie met andere stoornissen
 7. Welke woordvinding therapieën zijn effectief en welke therapieën binnen woordvindingstherapie zijn effectief?
 8. Standaard taaltherapie of een nieuwe behandelmethode?
 9. Communicatietraining van uw gesprekspartner(s)
 10. Voorlichting over afasie en de gevolgen
 11. Afasie bij mensen die meer dan één taal spreken

Klik hier voor de Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie’  voor mensen met afasie.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie