Betere zorg voor mensen met afasie

Afasietherapie.nl wil de zorg voor mensen met afasie verbeteren.

Afasietherapie.nl is ontwikkeld voor logopedisten om mensen met afasie meer resultaatgerichte en intensievere behandeling te geven in de revalidatie- en chronische fase zodat de kwaliteit van leven, sociale en maatschappelijke participatie toe kunnen nemen.

Afasietherapie.nl helpt de logopedist om op eenvoudige wijze een grote variatie aan stoornisgerichte maatwerkoefeningen samen te stellen die optimaal aansluiten op de aard en de ernst van de afasie en de interesse en achtergrond van mensen met afasie.

De 6 voordelen van online afasie therapie

Afasietherapie.nl maakt het mogelijk om met of zonder de logopedist intensief te oefenen en te werken aan het herstel.

Onder begeleiding van de logopedist

Na het testen en het stellen van de diagnose maakt de logopedist samen met u het behandelplan.

In het behandelplan wordt ook regelmatig oefenen opgenomen en in de meeste gevallen kan dan Afasietherapie.nl ingezet worden.

Op basis van het wetenschappelijke taalverwerkingsmodel van Ellis & Young selecteert de logopedist het soort oefeningen en de moeilijkheid die het beste aansluiten op het niveau en de aard en ernst van de afasie.

Zo weet u altijd zeker dat de oefeningen die u doet het best passen bij uw situatie.

Veilig conform GDRP/AVG

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook verwerkt en beveiligd volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

In onze ‘Privacy Policy‘ verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Afasietherapie.nl is ontwikkeld op basis van het ‘Privacy by design’ principe en dat betekent dat al tijdens de ontwikkeling van Afasietherapie.nl, in een vroeg stadium, rekening gehouden is met zowel technische als organisatorische maatregelen voor optimale databeveiliging en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Een belangrijke technische maatregel is het toepassen van encryptie, ook wel versleuteling genoemd, op de databases zodat de opgeslagen informatie onleesbaar wordt gemaakt en de toegangsrechten tot de database en de directe toegang tot de onderliggende opslagstructuren beschermd worden zodat persoonsgegevens veilig zijn. 

Wetenschappelijke basis

Afasietherapie.nl werkt volgens de meeste recente wetenschappelijke kennis en is gemaakt in nauwe samenwerking met de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool in Antwerpen.

Afasietherapie.nl is ontwikkeld om te voldoen aan:

Afasietherapie.nl biedt de mogelijkheid om veel meer te oefenen dan de geadviseerde minimale 2 uur per week en is gebaseerd op de Cognitief-linguïstische therapie (CLT).

Afasietherapie.nl is daardoor therapeutisch verantwoord en sluit direct aan op de werkwijze van de logopedist en afasietherapeut.

Eenvoudig in gebruik

Logopedisten zijn opgeleid om mensen met taal- en spraakproblemen te helpen. Het is belangrijk dat software die de logopedist helpt om de beste behandeling te geven ook samen met logopedisten gemaakt wordt. Pas dan kunnen zij hun kennis en ervaring optimaal inbrengen om Afasietherapie.nl zo goed mogelijk aan te sluiten op de dagelijkse praktijk. Bij het ontwerp van Afasietherapie.nl is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de beperkingen waarmee mensen met afasie te maken kunnen hebben. Het ontwerp is eenvoudig en overzichtelijk met zo min mogelijk afleidingen en duidelijke instructies.

Onbeperkt zelfstandig oefenen

Het is wetenschappelijk bewezen dat veel oefenen met de juiste oefeningen de gevolgen van de afasie vermindert. Maar in de praktijk is er vaak te weinig tijd om samen met de logopedist te voldoende te oefenen. Het huiswerk dat de logopedist meegeeft is meestal op papier en de resultaten worden niet in alle gevallen bewaard.

Met Afasietherapie.nl zet de logopedist oefeningen klaar die zo goed mogelijk aansluiten bij de aard en de ernst van de afasie. U kan online zo vaak als mogelijk zelfstandig oefenen.

Volgens de Logopedische Richtlijn

In de Richtlijn staan aanbevelingen voor diagnostiek, behandeling en nazorg voor mensen met afasie. Afasietherapie.nl volgt de aanbevelingen uit de Logopedische Richtlijn.

Een afasiebehandeling is altijd maatwerk. De verschillen tussen mensen met afasie kunnen heel groot zijn.

Het is belangrijk om het aantal behandelingen per dag of week af te stemmen op de mogelijkheid van mensen met afasie. Er moet een goede balans zijn tussen alle behandelingen.

Het lijkt het best om binnen 3 maanden na ontstaan van de afasie te starten met intensieve therapie.

Behandeling is zinvol zolang er vooruitgang gemeten wordt.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie