Afasietherapie

Bijna altijd is er in de eerste 3 maanden na het ontstaan van afasie enig spontaan herstel van de taal.

Zelden of nooit is dat herstel volledig. Toch is er met veel oefenen, telkens weer proberen en volhouden vaak verbetering te verkrijgen.

Degene die kan helpen met het oefenen van de taal is de logopedist. 

De logopedist besteedt aandacht aan het begrijpen, lezen en schrijven en helpt bij weer beter kunnen communiceren.

Vorm en ernst van de afasie

Om een diagnose te stellen bepaalt de logopedist de aard en de ernst van de afasie. Dat gebeurt door het afnemen van testen.

1e test
Het eerste testmoment is vlak na het ontstaan van de afasie. De meeste mensen bevinden zich op dat moment in een ziekenhuis. Met deze korte test wordt bepaald of er een afasie is.

2e test
Na ongeveer 3 weken volgt een uitgebreide test. Zo wordt duidelijk welke problemen er met de taal zijn. De logopedist stelt dan in overleg een behandelplan op.

3e testmoment
Na ongeveer 3 maanden doet de logopedist nieuwe testen. Dan is duidelijk of de therapie het gewenste effect heeft gehad.

Met Afasietherapie.nl worden de resultaten van de oefeningen bewaard zodat de logopedist veel eerder kan zien of de therapie effect heeft en sneller de therapie kan aanpassen.

Hoe lang duurt afasietherapie?

In de revalidatiefase, ongeveer een maand na het hersenletsel, begint de therapie. De therapie wordt gegeven in een ziekenhuis, het revalidatiecentrum, het verpleeghuis of in de praktijk van de logopedist.

De intensiteit en de duur van de therapie is zeer wisselend, afhankelijk van de aard en de ernst van de afasie en vaak ook van de beschikbaarheid van de logopedisten.

In Nederland krijgt iemand met afasie gemiddeld 1 uur per week therapie. De totale duur van de therapie is gemiddeld 6 maanden en met de duur van de therapie neemt in de meeste situaties ook de intensiteit af.

Maar de wetenschap zegt dat met tenminste 2 uur therapie per week het herstel sneller kan gaan. Afasietherapie.nl heeft daar een oplossing voor gevonden.

Meer zelfstandig oefenen

De revalidatiefase is de periode van ongeveer 2 weken na het hersenletsel tot 6 maanden later. In deze fase vindt het grootste herstel plaats. Dit herstel verschilt heel erg per persoon. Soms herstellen mensen in het begin spontaan goed en snel.

Tenminste 2 uur per week intensief oefenen kan het herstel vergroten volgens de Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie’.

Afasietherapie.nl maakt intensief zelfstandig oefenen met de juiste oefeningen mogelijk nadat de logopedist die voorbereid heeft.

Nabehandeling kan plaatsvinden in de afasiecentra die een brug slaan van zorg naar welzijn.

In de afasiecentra kunnen mensen met afasie en hun mantelzorgers leren om met de  communicatieve beperking vorm te geven aan een zinvolle dagbesteding. Daarnaast is  in de afasiegroepen lotgenotencontact en ontspanning mogelijk.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie